09:00

השקת STEALTHbits

09:00

התכנסות

10:00

דברי פתיחה | עופר גיגי , מייסד ומנהל פרולינק ניהול זהויות

10:15

INTRODUCTION TO STEALTHbits | Daniel Wright, Regional Sales Manager MEA at STEALTHbits Technologies

11:00

עופר גיגי, מייסד ומנהל פרולינק ניהול זהויות

11:45

הפסקת קפה

12:15

STEALTHbits Solutions Overview | Mark Richmond, Sales Engineer at STEALTHbits Technologies

13:00

ארוחת צהריים
Open Accessibilty Menu